Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Niye oyun

Oyun insan yavrusunun ilk dilidir, yetişkinler iletişim kurmak için kelimeleri kullanırken çocuklar da oyunu kullanır. Oyun, çocuklar için hatta bazen de yetişkinler için oyun olmaksızın ifade edilemeyecek duyguları, arzuları, istekleri ve düşünceleri ifade eder. Oyun insanın büyümesi, gelişimi, öğrenmesi ve ilişkiler kurup geliştirmesi için hayati önemdedir.  Oyun çocuğun güven inşa etmesini sağlar. Bu sayede de öğrenmede çok önemli bir yere sahip olan keşif amaçlı girişimlerde bulunmasını, denemeler yapmasını ve nihayetinde birçok şey öğrenmesinin olanaklarını yaratır. Oyun duyguların düzenlenmesini sağlar, kaygıyı azaltır, yaratıcı düşünmeyi ve sorun çözme becerisini geliştirir. Bir taraftan kişiyi açık bir iletişim kurma konusunda cesaretlendirirken diğer taraftan da kişinin benlik saygısını artırır.

Oyun bir sosyalleşme biçimidir. Oyun aracılığıyla çocuklar birbiriyle etkileşime geçerler, problem çözme becerilerini geliştirirler, iş birliği yapmayı öğrenirler, kendi düşüncelerini ifade etmeyi sağlayan bir özgüven inşa ederler, birbirlerine saygı duyarlar, fikirler üzerinde anlaşmaya varmayı öğrenirler. Ayrıca oyun çocukların sorumluluk almasını, kurallara uymasını hatta birlikte kurallar oluşturmasını sağlar. Akranlarıyla oyun oynayan çocuklar kendilerini değerlendirirler, akranları aracılığıyla zayıf ve güçlü yönlerinin farkına varabilirler.  

Oyun terapisi nedir

Oyun terapisi, oyun terapisi eğitimi almış bir terapist ile bir veya birden fazla çocuk arasında oyun aracılığıyla çocuğun/çocukların kendini/kendilerini keşfetmesini ve ifade etmesini sağlayan dinamik bir ilişki ve bir terapi türüdür. Oyun terapisi oyun üzerine kurulu olup çocuğun kendini sağaltma kapasitesine ve dayanıklılığına olan inanca dayanmaktadır. Başka bir deyişle oyun terapisi çocuğun doğal bir kendini onarım yeteneğinin olduğunu, bu yeteneğin desteklenmesi durumunda çocuğun karşılaştığı sorunları ve bu sorunların yarattığı psikolojik sıkıntıları rahatlıkla çözdüğünü ifade etmektedir. Aynı şekilde oyun terapisi çocuğa ilişkin en doğru bilginin yine çocuktan alınabileceğini ve bunun da en önemli yönteminin da oyun olduğunu ifade etmektedir.    

Oyun terapisi ne işe yarar

Oyun çocuğun kendisini ifade etme şekli olduğundan oyun terapisi çocuğun her türlü psikolojik sorunun çözümünde kullanılmaktadır. Diğer taraftan oyun terapisi sadece psikolojik sorunlar için değil olası sorunlarla karşılaştığında çocuğun baş etme kapasitesini artırmak için de kullanılabilmektedir. Oyun terapisi aşağıdaki sorunlar için oldukça işlevsel bir şekilde kullanılmaktadır:

Boşanma sonrasında çocuğun uyumu

Travma

Yas

Kaygı, korku ve fobiler

Kardeş rekabeti/kıskançlığı

Bağlanma ve ayrılma sorunları

Okulla uyum sorunları

Çekingenlik ve utangaçlık

Alt ıslatma (enüresiz) ve altına yapma (enkoprosiz)

Ameliyat, hastaneye yatma gibi durumların yarattığı stresle baş etme

Kronik sağlık sorunlarının yarattığı stresle baş etme

Öfke kontrolü

Sınıra ilişkin sorun yaşama

Depresyon, OKB, ansiyete gibi hastalıklar

Özgüven sorunu yaşama

Uyku bozuklukları

Yeme sorunu yaşama

İstismar ve aile içi şiddet

Saldırganlık

Evlat edinilme

Kimler oyun terapisi yapabilir

Ruh sağlığı alanında eğitim görmüş ve onaylı bir kurumdan oyun terapisi eğitimi almış kişiler oyun terapisi yapabilmektedir.