Yeme Bozukluğu

Yeme bozuklukları psikolojik, sosyal ve biyolojik faktörlerden birine veya birden fazlasına ya da bunların etkileşimine bağlı olarak ortaya çıkan, ciddi etkiye sahip kişiyi hem ruhsal hem de bedensel olarak etkileyen bir hastalık gurubudur. Yeme bozukluğu olan kişiler takıntılı şekilde kilolarını sorun olarak görmektedirler. Bu durumda günümüzde medyanın bedene dair oluşturduğu imaj ve sağlıklı beslenmeye artan ilgi de bu hastalıkların artmasında rol oynamaktadır.

Yeme bozukluğu kategorisinde yabancı madde yeme bozukluğu/pika (kil, tebeşir, saç, kir, toprak vs,), çiğneme bozukluğu, kaçıngan gıda alma bozukluğu yanı sıra anoreksiya ve bulimia da mevcuttur.

Anoreksiyada kişi yoğun kilo kaybına ve zayıf oluşuna rağmen (vücut kitle indeksleri 18.5 altında) yemek yemekten imtina ederler ve kendilerini kilolu olarak görürler. Daha çok kadınlarda görülür ve en tehlikeli psikolojik hastalıktır. Bu kişilerde yemek yememeye bağlı başka fiziksel hastalıklar görülebilir. Örneğin ödem, tırnakta ve saçlarda zayıflık, kabızlık, düşük tansiyon, osteoproz, deride kuruluk gibi

Bir diğer yaygın yeme bozukluğu olan bulimiada ise kişi tıkanırcasına yer daha sonra da yediklerini çıkarır. Bu kişilerde çıkarmaya bağlı olarak yemek borusunda çeşitli sorunlara ortaya çıkabilir. Ayrıca sıvı elektrolit dengesi bozulduğundan kişi başka sorunlarla da karşı karşıya kalabilmektedir. Bu kişilerde aneroksiyadan farklı olarak kilo düşük olmayabilir hatta çoğunlukla normal ve normalden fazladır.

Bir başka yeme bozukluğu olan tıkanırcasına yeme bozukluğunda ise kişi belli bir sürede normalde yiyebileceğinden çok fazla yemek yer. Bu kişiler yemek yerken utanma veya suçluluk duyduklarından daha çok tek başına yemeyi tercih etmektedirler.

Psikolojik bir hastalık olarak ele alınmayan obezitede ise psikolojik sonuçlar nedeniyle terapi ihtiyacı ortaya çıkabilir. Terapi obezitede kişiyi bir yandan diyete bağlı tutmak ve yaşam şeklini değiştirmek için motive ederken diğer yandan da obezite kaynaklı diğer sorunlarla baş etmesini sağlamaya çalışmaktadır.

Yine resmen olmasa da yeme bozukluğu olarak sınıflandırılan ortoreksiyada ise kişi daima sağlıklı yiyecekler tüketmeyi dert edinir ve günün önemli bir kısmını yiyeceğinin nasıl sağlıklı veya doğal olabileceği üzerinde düşünerek geçirir.