çocuk ihmali ve istismarı

Anne baba olmaya karar vermek aynı zamanda kimi zorlukları da beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan hayatta her şey istediğimiz gibi gidemeyebilir ve önceliklerimiz değişebilmektedir. Aynı şekilde çocuk sahibi olma kararı kimi durumlarda kendimizin verdiği bir karar olmaktan çok irademiz dışında ortaya çıkan veya sosyal baskılarla baş edememekten kaynaklı olarak ortaya çıkan bir durum olabilmektedir. Bütün bu değişkenler çocuğa bakışımızı ve ilgilenme şeklimizi çok önemli derecede etkilemektedir. İstemediğimiz halde dünyaya getirdiğimiz bir çocuğa yaklaşımımız her halükarda çocuğu etkileyecektir. Bizim bilinçli veya bilinç dışı bir şekilde çocuğa yönelik hissettiklerimizi çocuğun bilinç düzeyinde olmazsa bile bilinç dışı bir şekilde fark etmesi kaçınılmazdır. Bütün bu değişkenler ışığında çocuğun ihtiyaç duyduğu bakım, sevgi ve ilgiyi alamaması faklı şekillerde adlandırılmaktadır.

Çocuk ihmali çocuğun ihtiyaç duyduğu bakım, ilgi ve sevginin zamanında ve uygun şekilde verilmemesi olarak tarif edilebilinir. Örneğin çocuğun aç bırakılması, temizlik koşullarının sağlanmaması, olası bir kaza durumunda önlem alınmaması ihmal olarak değerlendirilir. Bu durum bakım vermekle yükümlü kişi veya kişilerin davranışlarının bir ihmal olduğunun fark etmemesi neticesiyle olabileceği gibi başka çeşitli nedenlerden de kaynaklanabilir. Örneğin doğum sonrasın postpartum depresyon geçiren bir anne çocuğunu ihmal edebilir, ya da işsiz bir baba iş kaybı nedeniyle veya cinsiyet rollerinden ötürü çocukla yeterince ve uygun şekilde ilgilenmeyebilir. Bütün bunlar çocuğun gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu gibi durumlarda çocuk aradığı ilgi ve sevgiyi bulabilmek için farklı yöntemler deneyebilmekte, bu denemeler de ebeveynler tarafından yaramazlık, inat gibi sorunu çözmekten çok büyüten farklı adlandırmalara neden olabilmektedir.

Çocuğun istismarında ise çoğunlukla yetişkin bir kişinin kendi duygusal, cinsel veya fiziksel ihtiyacını gidermek için çocuğu aracı kılmasıdır. Cinsel istismar durumunda kişinin kendi cinsel doyumu için çocuğu zorla veya ikna ederek kullanmasıdır. Fiziksel istismar durumuna ise kişinin kendi duygusal gerginliğini azaltmak için çocuğa fiziksel şiddet uygulaması veya çocuğu hizmetçi gibi kullanması durumları örnek verilebilinir. Duygusal istismara ise kendi duygusal ihtiyaçlarını gidermek için çocuğun duygusal ihtiyaçlarını görmezden gelme veya çocuğu, bu ihtiyaçlarını gidermek için kullanma örnek gösterilebilinir. İstismar bakım verici pozisyondaki yetişkinden geldiğinde daha ciddi olumsuz sonuçlar yaratabilmektedir.

Bütün ihmal ve istismar durumları bir şekilde çocuğu olumsuz etkilemekte ve bazen de çocuğun yaşam boyu bunların izlerini taşımasına neden olabilmektedir. ihmal ve istismar bir şekilde çocukta kendini davranışsal boyutta gösterebilmektedir. İhmal ve istismar mağduru çocuklar edilgenleşebilmekte, saldırganlaşabilmekte, gerileme yaşayabilmekte veya tamamen içe çekilebilmektedirler.