Kurumsal Psikososyal Destek

İşyerlerinde kişilerin daha keyifle çalışmasını sağlamak, iş verimliliğini artırmak, işyerlerindeki kişilerarası çatışmaları yönetmek amacıyla çalışanlarla ve işverenle yapılan psikososyal çalışmalardır.

Bu amaçla iletişim, işyerinde stresle baş etme, verimli çalışmayı sağlama, öfke kontrolü gibi konularda eğitimler yaparak bir yandan çalışanların iş doyumunu artırıp daha mutlu bir çalışma hayatı sağlarken diğer taraftan da iş verimliliğini artırarak iş veren açısından da önemli kazanımlar yaratmaktadır.