Bireysel Terapi

En çok bilinen ve en yaygın olan terapi türüdür. Çeşitli sorunlar yaşayan yetişkin bireylerin terapi aracılığıyla sorunlarının üstesinden gelmeye çalışması sürecidir. Bu sorunlar depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk (okb), sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu (tssb) benzeri sorunlar olabileceği gibi evlilik, boşanma, göç, işe başlama, iş değiştirme, iş kaybı benzeri stres yaratan bir durumla başa çıkma veya sigara kullanımı, madde kullanımı, ekran bağımlılığı, kumar ve benzeri sağlığa zararlı alışkanlıklardan kurtulma da olabilir. Diğer taraftan öfke kontrolü, uygun iletişim becerisi geliştirme veya bir konuda doğru karar vermeyi içeren çeşitli durumlar da bireysel terapi konusu olabilmektedir. Kimi durumlarda da insanlar kendilerini daha iyi anlamak, çevrenin kendilerine olan etkisinin farkına varmak ve çeşitli durumlarda uygun bir tepkide bulunabilmek için de bireysel terapiye devam etmektedir.

Bireysel terapide terapist kendisini yakın hissettiği terapi ekolüne göre belli bir çerçeveye bağlı kalarak önce danışanın hikayesini alır. Daha sonra da öncelikli sorunları belirleyerek bunların üzerinde veya danışanın öncelikli bulduğu sorunlar üzerinde ya da danışanın terapiye sorun olarak getirdiği konular üzerinde çalışır.

Bireysel terapinin en önemli özelliği kişinin kendi başına bir birey olarak terapi sürecini deneyimlemesidir. Bu bireysel deneyimleme kişinin farkındalığını artırır, sorunlarının üstesinde gelmesine yardımcı olur ve ötekilerle uygun bir şekilde ilişki kurmasına katkıda bulunur.

Bireysel terapi en yaygın terapi türü olduğu gibi neredeyse herkese uygun olabilen bir terapi türüdür. Diğer taraftan aile, ilişki gibi kişiyi aşan kaynaklardan gelen sorunlarda bireysel psikoterapi etkili olabilmekle beraber bu gibi sorunları çözmenin daha kolay yolu aile ve çift terapisidir. Böyle durumlarda çift ve aile terapisi bireysel terapiden daha etkili olabilir.

Bazı durumlarda insanlar terapiye eşlerinin/çocuklarının ya da yakınlarındaki birinin nasıl değiştireceğini düşünerek devam etmek ister. Oysaki terapinin hedefi terapiye dahil olan kişinin düşünce, bakış ve davranış kalıplarının farkına varmasını ve bu farkındalık çerçevesinde değiştirmesini sağlamaktır. Terapiye dahil olmayan kişilerin değiştirilmesi söz konusu değildir. Kaldı ki terapideki kişide yaratılan değişim de kişinin kendisinin farkına vararak, isteyerek yarattığı değişimdir.

Danışmanlık merkezimizde bireysel psikoterapi yapmakta olan hem erkek hem de kadın terapistlerimiz mevcuttur.