Oyun, oyun terapisi ve faydaları

OYUN, OYUN TERAPİSİ VE FAYDALARI

Oyun nedir

Oyun çocuğun ilk dili ve aynı zamanda evrensel tek dilidir. Oyun, duyguları ifade etme, ilişkileri keşfetme ve kendini gerçekleştirme için bir araçtır. Ayrıca oyun çocuğun kendini hayata hazırlamasını sağlar. Günlük yaşamı oyun aracılığıyla yeniden ve kontrollü bir şekilde kuran çocuk günlük yaşamda yüzleşemediği zorluklarla oyunda yüzleşir, üstesinden gelemediği sıkıntıları kurgusal olarak oyunda alt eder, böylece hayata dair bir tür hazırlık yapmış olur.   Oyun çocuğun büyümesi, gelişimi, öğrenmesi ve ilişkiler kurması için vazgeçilmez doğal bir süreçtir.

Çocuk oyun aracılığıyla;

 • Güven inşa eder.
 • Öğrenir.
 • Kabul edilebilir davranışlar geliştirir.
 • Duygularını kabul etmeyi öğrenir.
 • Duygularını düzenlemeyi öğrenir.
 • Olumsuz duygularıyla baş etmeyi öğrenir.
 • Yaratıcı düşünmeyi keşfeder.
 • Sorun çözmeyi öğrenir.
 • Açık iletişim kurmayı öğrenir.
 • Benlik saygısını artırır.
 • Oyun terapisi nedir

Oyun terapisi nedir?

Oyun terapisi, terapistin oyunu kullanarak danışanın kendi dünyasını yönetmesi ve deneyimlerini daha iyi işlemesi için danışana yardım etmesi sürecidir. Oyun terapisi bilişsel, duygusal ve davranışsal zorluklara karşı en etkili araç olarak kullanılan bir terapi türüdür. Çocukların dili kullanma sınırlılıklarına bir çözüm olarak geliştirilen oyun terapisi çocukların sağaltımı için vazgeçilmez bir terapi yöntemidir. Araştırmalar oyun terapisinin yaştan, cinsiyetten, sorunun doğasından bağımsız olarak oldukça etkili bir müdahale yöntemi olduğunu göstermektedir. Ayrıca aileden biri, ebeveynler veya bakıcı sürece dahil olduğunda terapi en iyi sonucu vermektedir.

Kimler oyun terapisi yapabilir

Oyun terapisti ruh sağlığı alanında uzman (psikolog veya psikolojik danışman) bir kişidir. Bu uzmanlığına ek olarak oyun terapisi alanında eğitim verme yetkinliğine sahip bir uzmandan eğitim ve süpervizyon almış olması gerekmektedir.

Oyun terapisi hangi durumlarda işe yarar

 • Zorbalığa maruz kalmış/kalmakta olan çocuklarda,
 • Zorbalık sergileyen çocuklarda
 • Yas /kayıp yaşayan çocuklarda
 • Ebeveynleri boşanmış çocuklarda
 • Ebeveynlerinden biri veya ikisi tarafından terkedilmiş olan çocuklarda
 • Fiziksel, duygusal ve cinsel istismar durumlarından birine veya birden fazlasına maruz kalmış çocuklarda
 • Deprem, çatışma, ameliyat, hastalık gibi kriz ve travmanın sebep olduğu davranışsal sorunlar yaşayan çocuklarda  
 • Kaygı bozukluğuna sahip çocuklarda
 • Depresyon tanısı alan veya depresyon belirtisi gösteren çocuklarda
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteye sahip çocuklarda,
 • Seçici mutizm olan çocuklarda   
 • Akademik başarısızlık yaşayan çocuklarda
 • Sosyal ilişkiler kurmakta zorlanan ve sosyal uyum sorunu yaşayan çocuklarda,
 •  Fiziksel engelliliğe bağlı olarak çeşitli sorunlar yaşayan çocuklarda  
 • Alt ıslatma ve/veya dışkı kaçırma gibi sorunlar yaşayan çocuklarda
 • Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklarda
 • Yalan, hırsızlık, gibi davranış bozukluğu sergileyen çocuklarda
 • Tırnak yeme, parmak emme, saç yolma, tik vb sorunlar yaşayan çocuklarda

Oyun terapisi birincil müdahale olarak veya destekleyici terapi kullanılmaktadır.

Oyun terapisi çocukta nasıl bir değişim hedefler/ yaratır

Oyun terapisi;

 • Olumlu bir benlik algısı yaratmayı,
 • Çocuğun sorumluluk alabilme becerisini geliştirmeyi,
 • Çocuğun daha fazla kendine yönelmesini,
 • Kendini kabul etmesini,
 • Çocuğun daha özerk davranmasını,
 • Bağımsız kararlar alabilme kapasitesini geliştirmeyi,
 • Kontrol edebildiğini deneyimleyerek öğrenmesini,
 • Karşılaştığı sorunlarla başa çıkma becerisini geliştirmeyi,
 • İçsel bir değerlendirme mekanizmasının gelişmesini,
 • Kendine daha çok güvenmesini

hedefler.

Çocuklar oyun terapisinden nasıl yarar görürler

 • Duygularının kabul edilebilir olduğunu ve kendi duygularını kabul etmeyi öğrenirler. Dolayısıyla duygularını daha rahat ifade ederler.
 • Başkalarını kabul etmeyi öğrenirler.
 • Kendilerini denetlemeyi ve  sorumluluk almayı öğrenirler.
 • Duygularını düzenlemeyi öğrenirler.
 • Sorunlarla başa çıkmayı öğrenirler.
 • Yaratıcı olmayı öğrenirler
 • Kendi kararlarını vermeyi öğrenirler.
 • Seçim yapmayı ve seçimlerinin sorumluluğunu almayı öğrenirler.